Bài 1 Học tiếng Trung online theo giáo trình Hán ngữ 3 bộ mới

Sau khi tiếp cận Giáo trình hán ngữ quyển 1 Giáo trình hán ngữ quyển 2, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với giáo trình hán ngữ quyển 3 bài đầu tiên. Khi đến với giáo trình hán ngữ quyển 3 này, các bạn sẽ phải tiếp cận với số lượng cấu trúc ngữ pháp nhiều hơn so với quyển 1 và quyển 2. Chính vì thế hi vọng các bạn sẽ xem kỹ hệ thống bài giảng và làm bài tập đầy đủ trước khi xem phần chữa bài của tôi. Chúc các bạn học tốt!

Nhận xét