Bài kiểm tra trình độ tiếng Trung cấp độ 1

Bài kiểm tra trình độ tiếng Trung cấp độ 1 - HSK 1 - hanyu shuiping kaoshi di yi ji, 汉语水平考试第一级. Bài kiểm tra với thời gian thực chạy liên tục để các bạn có thể kiểm tra được trình độ tiếng trung của mình là bao nhiêu

Giáo trình hán ngữ quyển 1 full: https://www.hoctiengtrungmienphi.com/2019/07/tu-hoc-tieng-trung-quoc-online-mien-phi.htmlGiáo trình hán ngữ quyển 2 full: https://www.hoctiengtrungmienphi.com/2019/12/bai-giang-giao-trinh-han-ngu-quyen-2.htmlGiáo trình hán ngữ quyển 3 full: https://www.hoctiengtrungmienphi.com/2020/03/giao-trinh-han-ngu-quyen-3-full-bao-gom.html


THỜI GIAN KIỂM TRA


Days

Hours

Minutes

Seconds

Thời gian đã bắt đầu chạy bạn hãy khẩn trương tiến hành làm bài kiểm tra này nhé, khi bạn làm xong bài kiểm tra mà thời gian vẫn đang chạy về 00 thì xin chúc mừng bạn.


Bắt đầu kiểm tra


Phần nghe


PHẦN ĐỌC HIỂU

PHẦN 1PHẦN 2 

PHẦN 3

ĐÁP ÁN

PHẦN NGHE

PHẦN ĐỌC HIỂU

 CÁCH TÍNH ĐIỂM:

Tổng điểm: 200 điểm
Phần nghe: 100 điểm
mỗi câu 5 điểm
Phần đọc hiểu: 100 điểm
mỗi câu 2,5 điểm


Nếu bạn đã vượt qua bài kiểm tra trên với số điểm 150/200 điểm thì chúc mừng bạn.

Bạn có vượt qua bài kiểm tra bên trên không? 
(click vào đường link để đến với tài liệu)Nhận xét