ĐỀ THI HSK 1 CÓ ĐÁP ÁN 06 – 汉语水平考试第一级

ĐỀ THI HSK 1 – 汉语水平考试第一级 Học tiếng trung quốc giao tiếp online hoàn toàn miễn phí trên hoctiengtrungmienphi.com. Đề thi HSK 1 gồm có 02 phần là phần nghe 听力 và phần đọc hiểu 阅读. Đề thi HSK 1 bắt đầu


Đề thi HSK 1 - 01

Đề thi HSK 1 - 02

Đề thi HSK 1 - 03

Đề thi HSK 1 - 04

Đề thi HSK 1 - 05

PHẦN NGHE (听力)PHẦN ĐỌC HIỂU (阅读)LÀM TRONG 17 PHÚT


(nhớ bấm giờ nhé)

hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK 1hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK 2hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK 3hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK 4hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK 5hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK 6hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK 7hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK 8hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK 9hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK 10

Đáp án (答案)


dap an doc hieu hoc tieng trung quoc giao tiep 06 - de thi HSK

Nguồn: https://tiengtrunghanoi.net/category/tai-lieu-hsk-hanyu-shuiping-kaoshi/

Nhận xét

 1. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 2. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 3. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 4. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 5. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 6. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 7. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 8. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 9. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 10. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 11. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 12. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 13. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 14. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —>  在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 15. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 16. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 17. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 18. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 19. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 20. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿 […]

  Trả lờiXóa
 21. […] Tổng hợp bộ đề thi HSK 1 (phù hợp với các bạn học hết quyển 1)   —> 在这儿 […]

  Trả lờiXóa

Đăng nhận xét