Học tiếng Trung Quốc Giáo trình nghe hán ngữ quyển 1 bài 9

"Bài học "汉语听力教程修订本第9课 苹果一斤多少钱" trong cuốn sách là một bài học tiếp theo trong khóa học luyện nghe tiếng Trung đã được chỉnh sửa. Dưới đây là tóm tắt nội dung bài học này bằng tiếng Việt:

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá cả của một cân táo (苹果一斤多少钱) trong tiếng Trung. Bài học này nhằm mục tiêu giúp người học nâng cao khả năng nghe và hiểu tiếng Trung trong việc mua sắm và thương thuyết về giá cả.

Chúng ta sẽ nghe và hiểu các đoạn hội thoại, câu chuyện hoặc bài giảng liên quan đến việc mua táo và thương thuyết về giá cả. Bài học này giúp người học làm quen với các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp liên quan đến giá cả và mua sắm trong tiếng Trung.

Các bài tập luyện nghe trong bài học này có thể yêu cầu người học nghe và hiểu các cuộc trò chuyện về giá cả của táo và trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin nghe được. Người học cũng có thể được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thảo luận về giá cả và thương thuyết mua bán.

Tóm lại, "汉语听力教程修订本第9课 苹果一斤多少钱" là một bài học trong cuốn sách hướng dẫn luyện nghe tiếng Trung, tập trung vào việc hiểu và thương thuyết về giá cả của táo. Bài học này giúp người học nâng cao khả năng nghe và hiểu tiếng Trung trong môi trường mua sắm và thương thuyết về giá cả."

Nhận xét