Ai võ công cao cường nhất trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc Thủy Hử truyện

Tiểu sử Trương Thanh: https://youtu.be/kPb1T0QSBYo
Tiểu sử Lỗ Trí Thâm: https://youtu.be/H2oQ7fsdt3I
Tiểu sử Võ Tòng: https://youtu.be/H5t2M2fhSUY
Tiểu sử Quan Thắng: https://youtu.be/wdkY30Q7VxU
Tiểu sử Lâm Xung: https://youtu.be/1FsF41MR0BQ

Nhận xét