Thứ Ba, 23 tháng 7, 2019

Học theo Trung tâm

Bạn hãy cho chúng tôi biết bạn đã từng theo học theo Trung tâm tiếng Trung nào?
Hãy để thông tin tại đây:


Giờ bạn hãy thử làm bài test sau đây:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét