BÀI 2 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 3 FULL (TỪ MỚI + NGỮ PHÁP + CHỮA BÀI)

Sau bài 1 Giáo trình hán ngữ tập 2 thượng, chúng ta lại tiếp tục đến với bài 2 hán ngữ 2 thượng (hán ngữ 3). Trong bài này nhận thấy sự cần thiết của từ mới trong các bài giảng, ở bài này chúng ta sẽ có đầy đủ từ mới, ngữ pháp và phần chữa bài tập. 


Xem thêm


BÀI 2 GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ 3 FULL (video)

Nhận xét