Nửa sau của cuộc đời, hãy đối xử tốt với bản thân, không cần làm hài lòng người khác...