Học tiếng Trung cho người mới học (dưới 2 tháng - hoặc hết quyển 1)

Chúng tôi nhận được câu trả lời của bạn là bạn là người mới học tiếng Trung dưới 02 tháng tương đương với hết quyển 1 trong giáo trình Hán ngữ hoặc HSK1. Giờ bạn hãy cho chúng tôi biết:

Bạn học tại Trung tâm hay bạn tự học? 
(CLICK vào link để chọn câu trả lời)
- Học theo Trung tâm
- Tự học tiếng Trung


Nhận xét